Feelgood – grønnsaker, meloner, blide barn og en fin sang