Fanget opp av
Stikkord: Hellas

Når man bare blir voksen

Når man bare blir voksen

-så er det både det ene og det andre som blir interessant igjen. Historie, for eksempel. Jeg husker det som endeløse oppramsinger av kongerekker og korte omtaler av slag og slikt.  I alle fall ble ikke faget formidlet på en måte som klarte å fange meg. Dengang. Nå har jeg funnet en bok som framstiller historien på en litt annen måte.  Boka heter  «Days that changed the world», og tar for seg 50 enkelthendelser som har hatt en eller annen…

Les mer Les mer