Fanget opp av
Stikkord: Stenklevsitater

Jeg siterer en kollega

Jeg siterer en kollega

Både SV og FrP synes det er viktig at innvandringspolitikken er Raus. FrP riktignok i ordets tyske betydning. Kollegaen heter Øyvind, og får til stadighet sånne innfall, som jeg synes er umåtelig festlige   😆