Det er håp – om både det ene og det andre (puh! – jeg har sådd)