Åh – er det? … kan det være?..

Ved rutinemessig sjekking av innholdet i vente-lenge-på-spiring-pottene mine (peon, trillium, allium) fant jeg i dag dette i en av peonpottene, hvor jeg har sådd frø fra akoens Paeonia sp., hvit med gult senter:

Hva tror du ? ER dette en peonspire? Åh, jeg håper veldig!

Så fant jeg en potte til, med en . . . → Read More: Åh – er det? … kan det være?..