Mens man venter

-på at ens egne magnolia-er skal bli store og staselige, kan man beundre hr.Ibsen sin, som akkurat nå holder årets show ved museumsveggen;