Fanget opp av
Stikkord: howto

Slik legger du inn lydfil med "spiller" i innlegg

Slik legger du inn lydfil med "spiller" i innlegg

For det første: lydfila må være i formatet mp3, ellers går det ikke. Skriv inn i posten din, uten mellomrom: Firkantparentes begynnelse audio(uten mellomrom)= url-en til musikkfila med .mp3-endelse (du finner den i mediabiblioteket) firkantparentes slutt. Da får du en slik spiller som jeg har i min post om Chichester psalms av Leonard Bernstein, hvor du klikker på pila, og spilleren spiller av lydfila.