Fanget opp av
Stikkord: Diamine ink

Bedring å spore

Bedring å spore

Etter et års tid hvor jeg nesten bare har brukt fyllepenn, synes jeg håndskriften har endret seg til det bedre.  Dessuten er det moro med fiolett blekk. Særlig fiolett 🙂    Kommentarer jeg får når jeg bruker den i andres påsyn tyder på at det er mange som har lyst til å bruke fyllepenn. Seinest i går noterte jeg ned adressen til The writing desk  til damen i kjøkkenbutikken.